1620501974793_IMG_20200730_152152~2-me.jpg

Teemme
asioista
mer­ki­tyk­sel­li­siä.

Tutkimme, kirjoitamme, koulutamme, konsultoimme ja viestimme laadukkaasti, luotettavasti ja tehokkaasti.


Uskomme ajattelun, tutkimisen ja yhteistyön voimaan hyvän ja merkityksellisen lopputuloksen syntymiseksi.


Laadukkaan, vaikuttavan ja merkityksellisen lopputuotoksen syntyminen vaatii aikaa. Aikaa ottaa asioista selvää. Aikaa perehtyä, suunnitella, ajatella ja toteuttaa. Aikaa kirjoittaa ja tiivistää selkeästi ydinsanoma esiin. Aikaa pohtia, miten ja missä lopputulos kannattaa esittää, jotta se tavoittaa halutun kohdeyleisön ja saa aikaan uutta ajattelua ja toimintaa.


Tällaiseen työhön me haluamme ainutlaatuisen aikamme käyttää. Toivottavasti voimme auttaa sinua ja tehdä asioita yhdessä.


Hyödynnä julkaisujamme ja tutustu koulutus-, tutkimus- ja vies­tin­tä­pal­ve­lui­him­me.

Ajan­koh­tais­ta

Joutilaisuuden tuska.

Jou­ti­lai­suu­den tuska


"Miksi on niin vaikeaa vain olla? Olla tekemättä yhtään mitään? Olla ajat­te­le­mat­ta to do -listan loputonta suota? Miksi päädyin taas sotkemaan pääni te­ke­mät­tö­mil­lä töillä?"


Lue ke­sä­lo­mal­la syntynyt tus­kai­le­va blo­gi­teks­ti.

1620499033600_10-me.jpg

Tilaa tutkimus tai selvitys


Etsitkö tekijää sel­vi­tyk­sel­le tai tut­ki­muk­sel­le?


Tilaa meiltä kir­jal­li­nen selvitys tai tutkimus, joka perustuu re­le­vant­tiin läh­de­ai­neis­toon ja tut­kit­tuun tietoon.


Teemme laa­duk­kaan julkaisun verkkoon tai pai­no­tuot­teek­si. Tar­vit­taes­sa voimme huolehtia myös jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­ta ja me­dia­tie­do­tuk­ses­ta.


Ota yhteyttä säh­kö­pos­tit­se palvelu@ute­liai­suus.fi. 

person using laptop

Etsitkö taitavaa lit­te­roi­jaa?


Tar­vit­set­ko haas­tat­te­luil­le tai muille ää­nit­teil­le luo­tet­ta­vaa ja laa­du­kas­ta lit­te­roi­jaa? 


Teemme lit­te­roin­tia yli kymmenen vuoden ko­ke­muk­sel­la.


Tutustu lit­te­roin­ti- ja teks­ti­tys­pal­ve­lui­him­me.

Uteliaisuus Oy:n toimitusjohtaja uskaltaa heittäytyä myös kuralätäkköön.

Ute­liai­suu­den synty niin kuin toi­mi­tus­joh­ta­ja sen muistaa


"Elämän pitää olla mer­ki­tyk­sel­lis­tä tässä ja nyt. Siihen kuuluu arjesta naut­ti­mi­nen. Siihen kuuluu myös toisten on­nis­tu­mi­sis­ta ja saa­vu­tuk­sis­ta iloit­se­mi­nen. Olen pitkään toivonut, että ikään­tyes­sä­ni en me­net­täi­si ute­liai­suut­ta. Ute­liai­suut­ta etsiä, selvittää, lukea, oppia, kysyä ja kokeilla. Nyt otin uuden askeleen elä­mäs­sä­ni ja perustin osa­keyh­tiön. Odotan uteliaana, mitä tu­le­vai­suus tarjoaa!"


Lue Riitta-Ilonan ajatuksia Ute­liai­suus Oy:n syn­ty­mi­ses­tä.

Yh­teys­tie­dot

Uteliaisuus Oy

palvelu@uteliaisuus.fi

© Uteliaisuus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.