mMSNRZvaiCU-me
Syvennä ajat­te­lua­si opis­ke­le­mal­la!

Fi­lo­so­fian ja psy­ko­lo­gian verk­ko­kurs­sit yk­si­löl­li­ses­ti tai ryh­mä­ope­tuk­se­na

Haluatko laajentaa yleissivistystäsi tai ymmärtää syvemmin aikamme ilmiöitä? Onko haaveenasi opiskella filosofiaa yliopistossa? Tarvitsetko työssäsi filosofian tai psykologian näkökulmia? 


Tartu nyt mahdollisuuteen opiskella monipuolisilla filosofian ja psykologian verkkokursseillamme, jotka sopivat oppijoille iästä ja koulutustaustasta riippumatta.


Verkko-opetukseemme kuuluu aina henkilökohtainen keskustelu opettajan kanssa. Lisäksi saat palautetta har­joi­tus­teh­tä­vis­tä­si, kehityt kirjoittamisessa ja tutustut laadukkaaseen tutkimus- ja tie­to­kir­jal­li­suu­teen.


Verkkokurssien sijasta voimme toteuttaa lähiopetusta vähintään neljän hengen yhteisöille. Tällaiset koulutukset hinnoittelemme tapauskohtaisesti. Tiedustelut sähköpostitse palvelu@uteliaisuus.fi.


Koulutuksistamme vastaavat FT Antti Kuusela ja FM Riitta-Ilona Pummi-Kuusela.


Digitaalisessa oppimisympäristössä suoritettavat kurssit sisältävät: 

puolen tunnin alkukeskustelun opettajan kanssa

10 tuntia itsenäistä opiskelua har­joi­tus­teh­tä­vi­neen

yksilöllisen palautteen tehtävistä

puolen tunnin loppukeskustelun opettajan kanssa kurssin päätteeksi.

Kaikki tällä sivulla esitellyt verkkokurssimme maksavat 120 euroa / kurssi / osallistuja (sis. alv.). Kursseista on mahdollista saada organisaatioille ja työyhteisöille soveltuvia luen­to­koko­nai­suuk­sia ja koulutuksia, jotka hinnoittelemme tapauskohtaisesti. Kysy lisää ja pyydä tarjous sähköpostitse palvelu@uteliaisuus.fi. 

1623162871411_luonto_KuvaRIH_IMG_2449-me.JPG

Tarjolla olevat verk­ko­kurs­sim­me: 

1623094650896_etana_KuvaRIH_IMG_0797-c3t78l-me.JPG

Eläinten oikeudet

Mikä on suhteemme eläimiin? Tällä kurssilla saat kattavan käsityksen eläinten oikeuksiin liittyvistä filosofisista kysymyksistä ja tutustut eläinten oikeuksien historiaan. 


Kurssin hinta on 120 euroa (sis. alv.). 


Lisätietoa Eläinten oikeudet -kurssista.


Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke.

1623094410202_Kyltti_Kaivopuisto_13032016_KuvaRIH_IMG_4394-me.JPG

Elämän tarkoitus 

Mikä tekee elämästä merkityksellistä? Miten minun tulisi elää? Kurssimme tarjoaa filosofien hyväksi havaitsemia työkaluja, joilla elämän suuria kysymyksiä voi lähestyä ja paremmin ymmärtää.  


Kurssin hinta on 120 euroa (sis. alv.).


Lisätietoa Elämän tarkoitus -kurssista.


Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke.

1623094755875_Just_care_Ljubljana_2018_KuvaRIH_IMG_0382-me.JPG

Etiikka

Kohtaamme arjessa, työelämässä ja ihmissuhteissa päivittäin eettisiä kysymyksiä, joihin meidän tulee tavalla tai toisella reagoida. Etiikan kurssi auttaa näiden kysymysten pohtimisessa ja tutustuttaa sinut eettisen ajattelun historiaan. 


Kurssin hinta on 120 euroa (sis. alv.).


Lisätietoa Etiikka-kurssista. 


Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke.

1623094887541_Palmu_Benidorm_052013_KuvaRIH_DSC00200-me.jpg

Fi­lo­so­fian historia

Sokrateksesta Sartreen, Platonista Marxiin. Filosofian historian kurssimme antaa kattavat tiedot ihmiskunnan tärkeimmistä ajattelijoista. Kurssin käytyäsi et varmasti jää filosofisissa keskusteluissa paitsioon!


Kurssin hinta on 120 euroa (sis. alv.).


Lisätietoa Filosofian historia -kurssista.


Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke.

1623094956696_propelip%C3%A4%C3%A4_Ljubljana_2018_KuvaRIH_IMG_0363-me.JPG

Mie­len­fi­lo­so­fia

Tietoisuuden mysteeri, tahdonvapaus, koneiden kyky ajatella ja rakkauden olemus. Muun muassa näihin teemoihin syvennyt mielenfilosofian kurssilla.


Kurssin hinta on 120 euroa (sis. alv.).


Lisätietoa Mielenfilosofia-kurssista.


Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke.

1623095031629_futisstadion_NewJersey_2015_KuvaRIH_IMG_1877-me.JPG

Urheilun filosofia

Urheilu herättää suuria tunteita. Mitä urheilu oikeastaan on ja millaisia filosofisia kysymyksiä urheiluun liittyy? Kurssi syventää käsitystäsi urheilusta, olet sitten filosofiasta kiinnostunut penkkiurheilija tai valmentamisen ammattilainen.


Kurssin hinta on 120 euroa (sis. alv.).


Lisätietoa Urheilun filosofia -kurssista (tulossa).


Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke.

1623095110091_pariskunta_puistonpenkill%C3%A4_Laajasalossa_KuvaRIH_IMG_7542-me.JPG

Vanhuuden filosofia

Me kaikki ikäännymme. Mikä on vanhuuden merkitys elämän kokonaisuudessa? Miten omaan ikääntymiseen tulisi suhtautua? Nämä syvät kysymykset ovat vanhuuden filosofian kurssin keskeisiä teemoja.


Kurssin hinta on 120 euroa (sis. alv.).


Lisätietoa Vanhuuden filosofia -kurssista (tulossa).


Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke.

Writing with a fountain pen

Vies­tin­tä­kou­lu­tuk­set

Koulutamme asiatekstien ja verkkojulkaisujen kirjoittamiseen sekä laadukkaan asiakasviestinnän tekemiseen.


Räätälöimme vies­tin­tä­kou­lu­tuk­sem­me yksittäisen asiakkaan tai organisaation ke­hit­ty­mis­ta­voit­tei­den mukaisesti. Koulutus voi olla muutaman tunnin mittainen tai koko työpäivän kestävä. Järjestämme myös pidempiä koulutuksia, jotka sisältävät itsenäisesti tehtäviä harjoituksia.


Hinnoittelumme perustuu osallistujamäärään, koulutuksen kestoon ja toteutusmuotoon.


Kerro koulutustoiveistasi sähköpostitse palvelu@utelisuus.fi, niin mietitään yhdessä sopiva koulutuspaketti!

1623164653804_fillari_Lontoo_2016_KuvaRIH_IMG_4602-me.JPG

Yk­si­tyi­soh­jaus 

Autamme yksilöohjauksena opinnäytteiden ja muiden tekstien hiomisessa. 


Tarjoamme myös yksityistä ohjausta filosofian ja psykologian opiskelun tueksi.


Yksityisohjaus hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on 70 euron tuntipalkkiomme (sis. alv.).


Kerro meille, millaista yksityisohjausta tarvitset. Ota yhteyttä sähköpostitse: palvelu@uteliaisuus.fi.

Kiin­nos­tuit­ko kurs­seis­tam­me?

Ota yhteyttä täyttämällä tämä verkkolomake.

Käymme kanssasi läpi kurssin toteutuksen ennen sitovaa ilmoittautumista. Voit myös esittää lomakkeella toiveen laajemmasta koulutuksesta tai luentosarjasta itsellesi ja yhteisöllesi.

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tarjoamme opetusta myös näissä paikoissa: 

Helsingin Aikuisopisto

Asiatekstikurssi lähiopetuksena 21.9. klo 17.00–20.15 ja 23.9. klo 17.00–20.15 Helsingin Aikuisopiston tiloissa Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki.


Tutustu kurssikuvaukseen ja ilmoittaudu Helsingin Aikuisopiston verkkosivustolla.Liikuntapsykologia: mielen voimavarojen käyttöönotto -kurssi lähiopetuksena lauantaina 9.10.2021 klo 10.00–15.00.


Tutustu kurssiin ja ilmoittaudu Helsingin Aikuisopiston verkkosivustolla.


Helsingin seudun kesäyliopisto

Savonlinnan kesäyliopisto

Filosofian historia Sokrateksesta Sartreen -luentosarja (1 op) verkko-opetuksena 6.9.–7.10.2021.


Tutustu kurssiin ja ilmoittaudu Savonlinnan kesäyliopiston verkkosivustolla.Mitä on tieto? -luentosarja verkko-opetuksena 18.10.–4.11.2021.


Tutustu kurssikuvaukseen ja ilmoittaudu Savonllinnan kesäyliopiston verkkosivustolla.Eläinten oikeudet ennen ja nyt -luentosarja verkko-opetuksena 15.11.–2.12.2021.


Tutustu kurssiin ja ilmoittaudu mukaan Savonlinnan kesäyliopiston verkkosivustolla.Psyykkinen valmennus urheilussa – mielen voimavarojen käyttöönotto -luentosarja verkko-opetuksena 10.–27.1.2022.


Tutustu kurssiin ja ilmoittaudu Savonlinnan kesäyliopiston verkkosivustolla.

Yh­teys­tie­dot

Uteliaisuus Oy

palvelu@uteliaisuus.fi

© Uteliaisuus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.