Etiikka-kurssi

Etiikan kurssimme avulla saat kattavan kä­si­tyk­sen etiikan pe­rus­kä­sit­teis­tä ja tutustut kes­kei­sim­piin fi­lo­so­fi­siin etiikan teo­rioi­hin.

Mitä ovat oikea ja väärä, hyvä ja paha? Millainen on hyveellinen ihminen ja millaista on hyvä elämä? Miten minun tulisi elää ja millaisia valintoja tehdä? Tämänkaltaiset eettiset kysymykset koskettavat päivittäin meitä kaikkia.


Etiikka -kurssin tavoitteet:

  • Ymmärrät eettisen ajattelun historiallisen kehityksen.
  • Kykenet arvioimaan ajankohtaisia eettisiä haasteita entistä paremmin.
  • Oivallat, miten filosofia voi auttaa eettisten haasteiden ratkaisemisessa.
  • Kehityt filosofisten tekstien lukijana ja perustellun tekstin kirjoittajana.

Asiasanat: Utilitarismi, hyve-etiikka, seurausetiikka, deontologinen etiikka, metaetiikka, Immanuel Kant, Aristoteles, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Martha Nussbaum, Michael Sandel, Georg Henrik von Wright.


Digitaalisessa oppimisympäristössä suoritettava kurssi sisältää

  • puolen tunnin alkukeskustelun opettajan kanssa
  • 10 tuntia itsenäistä opiskelua har­joi­tus­teh­tä­vi­neen
  • yksilöllisen palautteen tehtävistä
  • puolen tunnin loppukeskustelun opettajan kanssa kurssin päätteeksi.

Verkkokurssin hinta on 120 euroa (sis. alv.). 


Ilmoittaudu kurssille verkkolomakkeen kautta!


Haluaisitko tilata tästä aiheesta luennon tai koulutuksen isommalle kuulijakunnalle, esimerkiksi organisaatiosi henkilöstölle? Verkkokurssin sijasta voimme toteuttaa lähiopetusta vähintään neljälle henkilölle. Tällaiset koulutukset hinnoittelemme tapauskohtaisesti. Tiedustelut sähköpostitse palvelu@uteliaisuus.fi.

1623094755875_Just_care_Ljubljana_2018_KuvaRIH_IMG_0382-me.JPG

Kuva: Riitta-Ilona Pummi-Kuusela.

Yh­teys­tie­dot

Uteliaisuus Oy

palvelu@uteliaisuus.fi

© Uteliaisuus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.