Tutkittu 

tieto 

auttaa.

Teemme tilauksesta tutkimuksia ja selvityksiä asiakkaiden toiveiden mukaisiin aineistoihin pohjautuen. Työ tehdään aina tutkittuun tietoon perustuen. Kirjallisen lopputuloksen lisäksi voimme järjestää aiheeseen liittyviä koulutuksia, seminaareja ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia.


Meillä on myös omia tutkimushankkeita, jotka liittyvät pääasiassa filosofiaan, historiaan ja psykologiaan sekä liikuntaan, urheiluun ja valmentamiseen.

Tut­ki­mus­pal­ve­lut

Tilaa meiltä tutkimus tai selvitys

Teemme tilaustutkimuksia ja -selvityksiä asiakkaiden toiveiden mukaisiin aineistoihin pohjautuen. 


Kirjallisen lopputuloksen lisäksi voimme järjestää aiheisiin liittyviä koulutuksia, seminaareja ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia.


Ota yhteyttä ja kerro, millaista tutkimusta tai selvitystä tarvitset!

Jul­kai­sum­me

Tutkimme par­hail­laan

Omat tutkimushankkeemme liittyvät pääasiassa filosofiaan, historiaan ja psykologiaan sekä liikuntaan, urheiluun ja valmentamiseen.


Katso, mitä tutkimme parhaillaan.

Yh­teys­tie­dot

Uteliaisuus Oy

palvelu@uteliaisuus.fi

© Uteliaisuus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.