Rekisteri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te

Rekisterinpitäjä

Nimi: Uteliaisuus Oy

Y-tunnus: 3206491-4

Osoite: Kuusikkotie 51 A, 01380 Vantaa


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Riitta-Ilona Pummi-Kuusela, Uteliaisuus Oy

Sähköpostiosoite: palvelu@uteliaisuus.fi


Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään palvelusopimusten mukaisesti asiakkaalle suunnattavien palveluiden tarjoamiseen, laskuttamiseen ja yhteydenpitoon sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään viestittäessä Uteliaisuus Oy:n toiminnasta ja palveluista sekä tehtäessä kohdennettua markkinointia.


Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan nimi, asiakkaan mahdollinen Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja laskutustiedot sekä asiakkaan yritykseltämme hankkimat palvelut.


Rekisterissä olevat henkilötiedot koostuvat rekisteröidyn itsensä luovuttamista tiedoista hankkiessaan Uteliaisuus Oy:ltä palveluita tai osallistuessaan Uteliaisuus Oy:n järjestämiin tapahtumiin (ilmoittautumis- ja tilaustiedot sekä palautetiedot).


Rekisterin tietosisällöt:

  • Yhteystiedot, esimerkiksi etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Organisaation osalta mahdollinen Y-tunnus, organisaation yhteystiedot ja laskutustiedot
  • Palveluiden ostamistiedot
  • Palveluiden käyttämiseen liittyvät il­moit­tau­tu­mis­tie­dot
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Asiakas-/henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Uteliaisuus Oy:n verkkosivuilta tapahtuvan rekisteröitymisen, ilmoittautumiset ja säh­kö­pos­tiyh­tey­den­ot­to­jen kautta sekä yleisesti avoimista lähteistä. Lisäksi tietoja saadaan julkisista rekistereistä (mm. patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisteri), markkinoilta ostettavista rekisteritiedoista, tiedotusvälineiden kautta sekä muista avoimista tietokannoista ja internetissä julkaistavista lähteistä. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.
  • Uteliaisuus Oy seuraa sivuston yleisellä tasolla uteliaisuus.fi-sivuston käyttötapoja.


Tietojen vastaanottajat

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Uteliaisuus Oy ei myy eikä vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­seen.

Rekisterin käsittelemiseksi mahdollisesti hankittuja IT-järjestelmiä tuottavat yritykset, jotka sijaitsevat joko EU:ssa tai USA:ssa ollen Privacy Shield -rekisteröityjä.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti.

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantaan, joka on salasanoin suojattu. Rekisteriin on pääsy vain Uteliaisuus Oy:n hallitukseen ja henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, joille on annettu henkilökohtaiset käyttöoikeudet työnkuvaansa oleellisesti liittyvien tietojen käsittelyyn.


Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisterin tietoja niin kauan kuin asiakkuussuhteen kannalta on oikeutettua ja/tai kulloinkin Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti on määritelty.

Uteliaisuus Oy:n järjestämien tilaisuuksien ja koulutusten osallistumistiedot säilytetään viisi vuotta tapahtumasta.

Suostumus henkilötietojen käytöstä mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin on voimassa niin kauan, kunnes se perutaan kirjallisesti.


Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käyttö mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin.

Asiakkaan pyynnöstä korjaamme, täydennämme tai poistamme asiakasrekisterin tiedot. Kirjalliset yhteydenottopyynnöt tulee lähettää säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen palvelu@uteliaisuus.fi.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Uteliaisuus Oy kehittää jatkuvasti toimintaansa ja verkkosivustoaan. Päivitämme säännöllisesti myös tie­to­suo­ja­se­los­teem­me sisältöä.


Evästeet

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, joiden avulla kehitämme verkkopalvelujamme ja helpotamme tiedon löytämistä. Osa evästeistä takaa sivuston normaalin toiminnan. Osa evästeistä auttaa meitä kohdentamaan viestintäämme ja palvelutarjontaamme tarkemmin. Voit estää evästeiden käytön kieltämällä evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Käytämme sivustollamme Google Analytics -ohjelmaa, jolla seuraamme yleisellä tasolla verkkosivustomme käyttöä.


Uteliaisuus Oy kunnioittaa jokaisen yksityisyyttä. Tässä rekisteri- ja tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa kerroimme uteliaisuus.fi-sivustolla tapahtuvan toiminnan seuraamisesta, miten tietoja kerätään ja mihin tietoja käytetään sekä asia­kas­re­kis­te­ris­täm­me.


Päivitetty: 10.7.2021.

Yh­teys­tie­dot

Uteliaisuus Oy

palvelu@uteliaisuus.fi

© Uteliaisuus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.